Sběrný dvůr

Služby města Slavičína s.r.o. provozují 2 sběrné místa, ve kterých mohou občané Slavičína, Divnic, Hrádku a Nevšové, zdarma odevzdat následující druhy odpadů:

objemný odpad ( nábytek, domovní odpad, dětské pleny a ostatní odpad )

  • ‍stavební a demoliční suť v množství do 1 m ³, zdarma ( beton, cihly, pálená a betonová střešní krytina, dlažby, obklady )
  • ‍bio odpad ( listí, tráva, ovoce a zelenina, větve, ořez keřů )
  • ‍kovový odpad
  • ‍papír ( noviny, časopisy, letáky, krabice, kartóny, ostatní papírové obaly, sešity, kancelářský papír )
  • ‍sklo ( bílé nevrané láhve, sklenice od kečupu, kompotů a marmelád bez víček, barevné nevratné láhve, tabulové sklo z oken a dveří )
  • ‍plasty ( PET lahve, plastové nádoby, igelitové tašky, sáčky, folie, polystyren)
  • ‍nebezpečný odpad (barvy, laky, ředidla, oleje, akumulátory, absorpční činidla, rozpouštědla)
  • ‍elektro odpad ( ledničky, pračky, sušičky, mikrovlnné trouby, televize, videokamery, hi-fi, počítače, tiskárny apod., světelné zdroje, elektrické a aku nářadí, kabely )

Zpoplatněny jsou pouze pneumatiky, které lze v rámci zpětného odběru odevzdat ve vybraných pneuservisech zdarma. Více informací ke zpětnému odběru pneumatik naleznete na: https://www.eltma.cz/.

Sběrná místa neslouží k odkládání velkoobjemového odpadu pro podnikatele.

Provozní doba:

po: 08:00-17:00

út: 08:00-14:30

st: 08:00-17:00

čt: 08:00-14:30

pá: 08:00-17:00

so: 08:00-12:00 ( první v měsíci )

Sběrné místa byly zřízeny a jsou provozovány za účelem vytvoření možnosti pro občany zabavit se odpadů, které jim do běžných popelnic nevejdou a rovněž za účelem minimalizace černých skládek v okolí města Slavičína. Do budoucna připravujeme projekt, který se osvědčil v mnoha městech. Jde o DOOR to DOOR. Účelem je předcházet a minimalizovat vzniku odpadu. Jedná se o to, že někdo již danou věc nepotřebuje a jako odpad ji odevzdá ve sběrném místě. Pokud tato věc nebude poškozena na tolik, že by ohrožovala a zdraví nebo život a její služby by mohl někdo využít, bude po určitou dobu uskladněna v areálu. Pokud se ani po nějaké době nenajde nikdo, kdo by tuto věc uplatnil pro své potřeby, teprve potom bude tato věc zlikvidována jako odpad. Odvoz velkoobjemového odpadu a stavební suti Služby města Slavičína s.r.o. dále nabízí zpoplatněnou službu svozu většího množství odpadů nákladním vozidlem. Každý občan Slavičína a přilehlých obcí i občané okolních obcí a podnikatelé, mají možnost objednat si přistavení kontejneru o objemu 5 m ³, 7 m ³ a 9 m ³, např. rozměrnější nábytek, stavební suť, kovový a dřevěný odpad a další).

Výhodou této služby je především pohodlí, odpadnutí několika násobné manipulace s daným odpadem a především časová úspora. Po zaslání písemné objednávky Vám bude kontejner přistaven dle možnosti co nejblíže místu s odpadem.