Správa hřbitova

Úvodní informace

Zajišťujeme správu místního hřbitova včetně evidence, správy hřbitovních míst, uzavírání nájemních smluv k hrobovým místům a kolumbáriím. Jako správci městského hřbitova ve Slavičíně provádíme pravidelně údržbu zeleně a běžný úklid areálu hřbitova. Jsme také provozovatelé smuteční obřadní síně.

Ceník hrobních míst

Sazba nájemného byla schválena usnesením Rady města Slavičína č. 35/0402/19 ze dne 10.10.2019.

Hrobní místo

Nájem (platba na 10 let - osvobozeno od DPH)
12
Kč / m2 / rok
Služby s nájmem spojené (platba na 10 let)
20
Kč / m2 / rok

Kolumbárium

Nájem (osvobozeno od DPH)
9
Kč / m2 / rok
Služby s nájmem spojené (DPH v zákonné výši)
226
Kč / rok

Objednejte si on-line

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Ozveme se Vám a poptávku potvrdíme.

Zodpovědná osoba

Marie Krajíčková