+420 777 320 957
info@smslavicin.cz

O společnosti

Služby města Slavičín

Společnost s ručením omezeným Služby města Slavičína, s.r.o. byla založena jediným zakladatelem Městem Slavičín, IČ 28 44 59, se sídlem Osvobození 25, 763 21 Slavičín na základě usnesení Městského zastupitelstva ve Slavičíně dne 23. 9. 1999. Základním předmětem činnosti obchodní společnosti je účelně a hospodárně uspokojovat potřeby města Slavičína v oblasti veřejně prospěšných služeb, s cílem postupného zlepšování životních podmínek občanů Slavičína.

Služby města Slavičín

Zabýváme se především údržbou a čistotou města Slavičína a jeho přilehlých obcí. Pečujeme například o veřejnou zeleň, komunikace v létě i v zimě, veřejné osvětlení, dopravní značení, sportoviště a dětská hřiště. Provozujeme také veřejné WC, spravujeme hřbitov, sběrné dvory nebo také městské koupaliště. Věnujeme se také stavební činnosti, prodeji materiálů a pronájmu služeb.

Zaměstnanci

Josef Hořák
Vedoucí provozu 
+420 777 320 951horak@smslavicin.cz
Gabriela Bartozelová
Účetní
+420 777 320 957info@smslavicin.cz
Martin Matula
Vedoucí provozu
+420 777 320 952matula@smslavicin.cz